feminine plural of recouvert - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner