feminine plural of respectif - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner