foreseen interruption - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner