freeze with fear - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner