fretting of the road surface - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner