gaseous embolism - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner