get in a vicious circle - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner