give someone free reign - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner