give someone the bag - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner