grant an application - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner