heater end switch - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner