high-temperature range - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner