highly decorated fabric - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner