highly populated area - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner