imposition of punishments - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner