in the charge of someone - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner