in times of difficulty - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner