initial type training - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner