knurled washer - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner