last straw to break the camel's back - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner