left-handed person - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner