lend color to something - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner