lift the nose - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner