liquid-in glass enclosed-scale thermometer - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner