lock back the bolt - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner