look down on someone - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner