look something over - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner