make one's gorge rise - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner