make the scene - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner