manage (to do something) - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner