measure speed with a radar speed gun - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner