mechanically scanning radar - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner