mount the horse - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner