neanderthal behavior - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner