nominal behavior - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner