normalization of frequency function - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner