notice of action (parole) - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner