open the door to something - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner