out of sample - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner