payment of salary - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner