pick someone's brain(s) (about something) - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner