play a large part in something - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner