practice a sport - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner