precautionary move - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner