precautionary range - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner