prick out...something - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner