principle of operation - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner