prospecting trench - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner