protective antibody - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner