r��viser une d��cision - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner